Voor therapie ondersteunende producten adviseren wij: PelviShop.nl 

Verwerkingsverantwoordelijke

FysioPelvis is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

 

FysioPelvis  
Dr. H.J. van Mooklaan 33   
2286 BB Rijswijk  

 

Van Zeggelenlaan 135  
2425 AD Den Haag  
KVK: 58509046  

 

Functionaris voor de gegevensbescherming 

Mw. L.A.M. Savelkoul 
06 5777 5444 
info@fysiopelvis.nl 

 

Als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal hier direct melding van gemaakt worden. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 
Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Intramed.

 

De ontvangers van persoonsgegevens 

 

Intramed 
Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.

 

Website 
Op onze website www.fysiopelvis.nl wordt gebruik gemaakt van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.

 

Zorgmail 
Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

 

Externe Organisaties 
Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

 

Qualiview 
Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

 

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

 

 

Rechten betrokkene 

 

Recht op inzage
Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.

 

Recht op correctie/ rectificatie 
Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.

 

Recht op verwijdering 
U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.

 

Recht op het intrekken van toestemming 
U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

 

Recht op bezwaar 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.

 

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

 

Recht op vergetelheid 
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar, dit is in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen om hun dossier te verwijderen.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing: 

 

Niet meer nodig 
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

 

Intrekken toestemming 

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

 

Bezwaar 
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken. 

 

Onrechtmatige verwerking 
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

 

Wettelijk bepaalde bewaartermijn 
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 

Kinderen 
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’)

 

Recht op dataportabiliteit 
Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.

 

Recht op beperking van de verwerking. 
U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Het melden van een klacht 

 

Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysiotherapiecentrum Laak, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Lauri Savelkoul. U kunt uw klacht per post sturen naar:

 

FysioPelvis 
Dr. H.J. van Mooklaan 33F 
2286BB Rijswijk

 

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. 

 

Verplichting verstrekken persoonsgegevens 

 

U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor FPM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

 

Gegevens van andere organisaties 

 

Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen Intramed, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

 

Cookie verklaring

Het gebruik van cookies

FysioPelvis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op.

 

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 

 

 

Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 

Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 

Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

Google Ads en Google Analytics: deze website maakt gebruik van Google-services om de content te verbeteren en gratis te houden, deze website deelt gegevens met Google. Lees hier meer over hoe Google gegevens gebruikt van deze website.

 

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet uit te voeren. Google verschaft deze informatie ook aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Opslaan van cookies verhinderen U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website stemt u in met de bewerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op bovengenoemde manier en voor het bovengenoemde doel.

 

IP-anonimisering
We hebben op deze website IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de EEG ingekort vóór het aan de VS wordt doorgegeven. Bezwaar tegen de gegevensregistratie Als u niet wil dat Google bij het opvragen van de website gegevens van uw browser krijgt, heeft u hier de link voor de opt-out voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze plug-in verhindert dat de browser de Analytics-code opvraagt, zodat Google bij het opvragen van de website geen gegevens krijgt. De plug-in is enkel verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de code ‘gat.anonymizeIp’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.

 

Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website gebruikte de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen verslagen opgesteld worden met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoeker van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op belangstelling gerichte advertenties van Google evenals uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegekend. U kunt deze functie te allen tijde in de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen verbieden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring FysioPelvis

Verwerkingsverantwoordelijke

FysioPelvis is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

 

FysioPelvis  
Dr. H.J. van Mooklaan 33   
2286 BB Rijswijk  

 

Van Zeggelenlaan 135  
2425 AD Den Haag  
KVK: 58509046  

 

Functionaris voor de gegevensbescherming 

Mw. L.A.M. Savelkoul 
06 5777 5444 
info@fysiopelvis.nl 

 

Als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal hier direct melding van gemaakt worden. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 
Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Intramed.

 

De ontvangers van persoonsgegevens 

 

Intramed 
Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.

 

Website 
Op onze website www.fysiopelvis.nl wordt gebruik gemaakt van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.

 

Zorgmail 
Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

 

Externe Organisaties 
Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

 

Qualiview 
Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

 

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

 

 

Rechten betrokkene 

 

Recht op inzage
Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.

 

Recht op correctie/ rectificatie 
Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.

 

Recht op verwijdering 
U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.

 

Recht op het intrekken van toestemming 
U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

 

Recht op bezwaar 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.

 

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

 

Recht op vergetelheid 
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar, dit is in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen om hun dossier te verwijderen.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing: 

 

Niet meer nodig 
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

 

Intrekken toestemming 

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

 

Bezwaar 
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken. 

 

Onrechtmatige verwerking 
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

 

Wettelijk bepaalde bewaartermijn 
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 

Kinderen 
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’)

 

Recht op dataportabiliteit 
Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.

 

Recht op beperking van de verwerking. 
U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Het melden van een klacht 

 

Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysiotherapiecentrum Laak, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Lauri Savelkoul. U kunt uw klacht per post sturen naar:

 

FysioPelvis 
Dr. H.J. van Mooklaan 33F 
2286BB Rijswijk

 

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. 

 

Verplichting verstrekken persoonsgegevens 

 

U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor FPM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

 

Gegevens van andere organisaties 

 

Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen Intramed, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

 

Cookie verklaring

Het gebruik van cookies

FysioPelvis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op.

 

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 

 

  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

 

Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 

Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 

Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

Google Ads en Google Analytics: deze website maakt gebruik van Google-services om de content te verbeteren en gratis te houden, deze website deelt gegevens met Google. Lees hier meer over hoe Google gegevens gebruikt van deze website.

 

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet uit te voeren. Google verschaft deze informatie ook aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Opslaan van cookies verhinderen U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website stemt u in met de bewerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op bovengenoemde manier en voor het bovengenoemde doel.

 

IP-anonimisering
We hebben op deze website IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de EEG ingekort vóór het aan de VS wordt doorgegeven. Bezwaar tegen de gegevensregistratie Als u niet wil dat Google bij het opvragen van de website gegevens van uw browser krijgt, heeft u hier de link voor de opt-out voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze plug-in verhindert dat de browser de Analytics-code opvraagt, zodat Google bij het opvragen van de website geen gegevens krijgt. De plug-in is enkel verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de code ‘gat.anonymizeIp’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.

 

Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website gebruikte de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen verslagen opgesteld worden met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoeker van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op belangstelling gerichte advertenties van Google evenals uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegekend. U kunt deze functie te allen tijde in de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen verbieden.

plasdagboek

Download het gratis

Plasdagboek

Per 1 maart verwelkomen wij 2 nieuwe disciplines in het bekkencentrum.

Ruth Vis

Othomoleculair diëtist met expertise op: hormonale disbalans, (overgangsklachten, PCOS en menstruatieklachten).

Emma Beckers

Psycholoog met als expertise klachten op seksueel gebied en seksueel trauma.